Szociális munkás

Miben nyújthat segítséget a kórházi szociális munkás?

Tájékoztatás, ügyintézés a gyermekek után járó ellátásokról:

  • családi pótlék,

  • magasabb összegű családi pótlék,

  • CSED, GYED, GYES, GYET,

  • anyasági támogatás,

  • közgyógyellátás.

 

Tájékoztatás, ügyintézés szociális, egészségügyi rászorultság esetén járó ellátások ügyében:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, GYOD, ápolási díj, települési támogatás, aktív korúak ellátásai, fogyatékossági támogatás, parkolási igazolvány, szociális alapszolgáltatások;

  • kérelmek, nyomtatványok átadása, szükség esetén az igénylés menetének elindítása;

  • kapcsolattartás az illetékes Védőnői szolgálattal, Család – és Gyermekjóléti Központ kollégáival, Gyámhivatallal;

  • kapcsolattartás szociális intézményekkel (átmeneti nevelés, bentlakás esetén);

  • egyéb információnyújtás szociális ellátásokkal kapcsolatban.

A kórházi szociális munkás elérhetősége hétfőtől - péntekig 9-15 óráig: 
Veres Erzsébet, telefon: +36 70 382 0292