Betegpanasz bejelentése

A beteg a gyógyító, betegellátó és az ezeket kiszolgáló folyamatok minőségével kapcsolatos követelményektől való eltéréseket és egyéb észrevételeit, panaszait írásban (panaszlevél, fax, levél, e-mail) és szóban jelezheti.

Panaszaival fordulhat az Intézet betegjogi képviselőjéhez (link a “Betegjogok” részhez).

Észrevételeit írásban a következő elérhetőségeken teheti meg:

Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Főigazgatóság
cím: 1096 Budapest, Haller u. 29.
fax: 299-8181
e-mail cím: titkarsag@kardio.hu

Szóbeli visszajelzésével az ellátásában résztvevő munkatársak bármelyikéhez fordulhat, vagy panaszát az Intézet főigazgatóságán személyesen bejelentheti (Főépület, II. emelet).

Szóbeli jelzés esetén munkatársaink írásos megerősítést kérnek a reklamáló féltől egy adatlap kitöltésével (Reklamáció nyilvántartó és értékelő lap).

A panaszbejelentésről szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell:

  • A panaszt bejelentő nevét, címét, (ha titoktartást, vagy névtelenséget kér, ezt a tényt is rögzíteni kell).
  • A reklamáció okát, lényegét.
  • Az érintett szervezeti egység és a tevékenység megnevezését, ha konkrét személyre irányul, annak nevét.
  • Az okot kiváltó esemény időpontját, helyszínét.
  • A feljegyzés készítésének időpontját és a készítő aláírását.

A korrekciós intézkedéseket, azok végrehajtását, a reklamáció kivizsgálásának eredményét az Intézet írásban megküldi a panasz bejelentőjének.