EFOP-1.8.21-18

Kedvezményezett neve: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

Projekt azonosító száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00046

Projekt címe: Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben

Támogatás összege: 89 467 587 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt megvalósításának kezdete:2020. szeptember 01.,

a tervezett befejezés időpontja: 2022.augusztus 31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja, hogy a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet infekciókontroll programot és AMR elleni cselekvési tervet alakítson ki az infekciókontroll gyakorlat fejlesztésére. A cél megvalósítása érdekében beazonosításra kerülnek a javítandó kulcsfolyamatok. A projekt megvalósítása segíti erősíteni a személyzet prevenció melletti elkötelezettségét a problémák feltárása és a gyakorlati megvalósítás támogatása révén.

Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kockázatának csökkentése és hatékony felügyelete érdekében olyan egyéni infekciókontroll kockázatértékelési eljárás kerül kialakításra és bevezetésre, mely alkalmas az egyén szintjén a beteg egyéni kockázatainak és az ellátásával összefüggésben azonosítható kockázatoknak a feltárására a kockázat csökkentése, a szükséges intervenciók elrendelése, alkalmazása érdekében. Feladatok:

  • infekciókontroll kockázatértékelő rendszer bevezetése e fertőzések eredményes megelőzése érdekében
  • szabályzatok, munkautasítások kidolgozása az „egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésének és felügyeletének megerősítésére az intézményi és egyéni kockázatértékelésen keresztül” című országos tisztifőorvosi módszertani levél vonatkozó ajánlásai alapján a fertőzések megakadályozása céljából,
  • infekciókontroll csoport létrehozása, amelynek tagjai szakorvosok és szakápolók, az infekciókontroll program implementációjának támogatására
  • oktatási csomagok, kommunikációs anyagok, plakátok kidolgozása, munkatársak, beteglátogatók oktatása, tájékoztatása
  • kiemelt fertőzések megelőzése célző eszközök beszerzése, beüzemelése és működtetése
  • a betegbiztonság javítása érdekében a jelenlegi vezetékes telekommunikációs rendszer fejlesztése, kiegészítése