Közös Fellépés a Szív- és Érrendszeri Betegségek és a Cukorbetegség Megelőzésére- JACARDI/ Joint Action on CARdiovascular diseases and Diabetes (JACARDI)

Projektazonosító: 101126953

Támogatási szerződés azonosító: 101126953

Támogató program: EU4H-2022-JA-IBA

Támogatás a programból (Pénznem): EUR

Támogatás a programból (összeg): 52 998 825 €

Projekt teljes költségvetése (összeg): 66 248 531,2 €

A GOKVI-ra jutó támogatás a programból (teljes összeg): 3 761 635,84 EUR

A GOKVI-ra jutó támogatás a programból (%): 80% 3 009 308,67 EUR

A GOKVI-ra jutó hazai társfinanszírozás: 10% 376 163,585 EUR

A GOKVI által biztosított önerő intézményi forrásból (%): 10% 376 163,585 EUR

Támogatást igénylő: Istituto Superiore di Sanità (ISS) (Olasz Nemzeti Egészségügyi Intézet)

Főkedvezményezett: Istituto Superiore di Sanità (ISS) (Olasz Nemzeti Egészségügyi Intézet)

Konzorciumi partnerek száma összesen: 21 konzorciumi partner (BEN) 50 kapcsolt szervezet (AE) 5 társult partner (AP)

Projekt megvalósításának tényleges kezdete: 2023.11.01.

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2027.10.31.

Projekt fizikai befejezésének tényleges határideje: N/A

HÁTTÉR

A krónikus betegségek jelentős veszélyt jelentenek az egyén egészségére és jólétére, ugyanakkor megterhelik az egészségügyi rendszereket és hátráltatják a társadalmi és gazdasági fejlődést. A WHO európai régiójában a becslések szerint a nem fertőző (NCDs) betegségek felelősek az összes halálozás 86%-áért, és egyúttal az elkerülhető korai halálozás vezető okai.

A szív- és érrendszeri betegségek és a cukorbetegség továbbra is a vezető halálozási okok az EU-ban és mintegy 63 millió embert érintenek.

A cukorbetegség előfordulási gyakorisága is drámaian megnőtt, az elmúlt évtizedben és csaknem megduplázódott a cukorbetegséggel élő felnőttek száma, ami 2019-ben elérte a 32,3 millió főt.

Az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzésének 3.4. pontja a nem fertőző betegségek okozta korai halálozás 2030-ig történő egyharmados csökkentését határozta meg, amely célkitűzés mellett az Európai Bizottság is elkötelezte magát az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által a nem fertőző betegségek megelőzésére és ellenőrzésére irányuló globális cselekvési terve keretében.

A WHO tagállamai támogatták a diabéteszre vonatkozó globális célok meghatározását, a nemzeti nem fertőző betegségek elleni programok keretében a diabéteszre adott válaszlépések megerősítésére és nyomon követésére irányuló ajánlások részeként.

2030-ra öt új standard szám elérést tűzték ki: a cukorbetegséggel élők 80%-át diagnosztizálják; 80%-uknak legyen jó a vércukorszintje; a diagnosztizált cukorbetegek 80%-ának legyen jó a vérnyomása; a 40 éves vagy idősebb cukorbetegek 60%-a kapjon sztatint; az 1-es típusú cukorbetegek 100%-a kaphasson megfizethető inzulint és legyen lehetősége vércukorszintje-önellenőrzéshez.

Az előrelépés ellenére a COVID-19 világjárvány akadályozta e célok elérését.

Az európai egészségügyi rendszereknek erős politikai felhatalmazásra van szükségük ahhoz, hogy átszervezzék az ellátási betegutakat a szolgáltatások jobb integrációja, a megelőző beavatkozások, a betegek tapasztalatai, a digitalizáció és a krónikus betegségekben szenvedők egészségügyi eredményeinek javítása és az átfogó, betegközpontú megközelítés érvényesítése érdekében.

A PROJEKT ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEI

A JACARDI közös fellépés az Európai Unió egységes európai válasza a CVD és DM növekvő kihívásaira, amellyel tagállamait kívánja segíteni a szív- és érrendszeri betegségek (CVD), a cukorbetegség és a kapcsolódó kockázati tényezők okozta terhek csökkentésében, mind egyéni, mind társadalmi szinten.

A JACARDI a teljes betegút során tesztelni fogja és megoldásokat kínál majd a betegségek megelőzésére, korai felismerésére, kezelésére (ide értve az ellátást és az önmenedzselést is) az alábbi célok elérése érdekében:

 1. Az egészségügyi műveltség / ismeretek bővítése, a CVD-vel és a cukorbetegséggel kapcsolatos tudatosság növelése a lakosság körében.
 2. Hatékony elsődleges megelőzési intézkedések, szűrővizsgálatok bevezetése, a CVD és a cukorbetegség jobb ellátási módszereinek végrehajtása a magas kockázatú csoportok körében.
 3. A CVD-vel és cukorbetegséggel diagnosztizált személyek önmenedzselési támogatásának és munkaerő-piaci részvételének fokozása.
 4. Az adatok elérhetőségének, minőségének és hozzáférhetőségének javítása a betegút során.
 5. Az egészségügyi szolgáltatásokhoz és információkhoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása, biztosítva, hogy mindenki egyenlő esélyekkel rendelkezzen, függetlenül a nyelvtudástól, képességektől, életkortól vagy élethelyzettől.

KONKRÉT CÉLKITŰZÉSEK

A tagállamokban a pilotok megvalósítására egységesített beavatkozási módszertani megközelítés kialakítása és elfogadása.

A cukorbetegséggel, a CVD-kel és kockázati tényezőikkel kapcsolatos tudatosság és ismeretek javítása a lakosság és az egyes célcsoportok körében, az egészségügyi ismeretek javítása az egyes célcsoportok körében, valamint az egészségügyi szakemberek, szolgáltatások és rendszerek reagálóképességének javítása az egészségügyi ismeretek/tudás tekintetében.

 1. A cukorbetegségre és a CVD-re vonatkozó adatok minőségének, elérhetőségének, hozzáférhetőségének és felhasználásának javítása.
 2. A cukorbetegség és a CVD szűrésének javítása
 3. A betegellátás és a szolgáltatási útvonal javítása
 4. Az önmenedzselés javítása
 5. A CVD-vel és cukorbetegséggel élők munkaerő-piaci részvételének növelése és támogatása.

A JACARDI keretében tervezett valamennyi tevékenységet úgy tervezték meg, hogy rövid, közép- és hosszútávon megvalósítható és fenntartható eredményeket érjenek el.

Rövid távú célkitűzések:

A helyi szükségletekre/környezetre és a rendelkezésre álló legjobb gyakorlatokra/beavatkozásokra vonatkozó információk javítása a CVD-k és a cukorbetegség tekintetében az egészségügyi ismeretekkel és tudatossággal, az adatok elérhetőségével és minőségével, a szűréssel, az ellátási utakkal, az önmenedzseléssel és a munkaerő-piaci részvétellel kapcsolatban.

 • Tapasztalat- és tudásmegosztás a részt vevő tagállamok között
 • Az érdekelt felek nemzeti és nemzetközi hálózatainak megerősítése
 • A tagállamok tudatosságának erősítése az együttműködő és integratív megközelítés kidolgozása kapcsán.
 • A CVD-vel és a cukorbetegséggel kapcsolatos adatok hozzáférhetőségével és minőségével, a szűréssel, az ellátási utakkal, az önmenedzseléssel és a munkaerőpiacon való részvétellel kapcsolatos ismeretek bővítése különböző szinteken és környezetben (egészségügyi szakemberek, politikai döntéshozók, általános és a magas kockázatú csoportba sorolható lakosság kapcsán).
 • A digitális eszközök használatának javítása a CVD-k és a cukorbetegség megelőzése és ellenőrzése érdekében.

Középtávú célkitűzések:

 • A cukorbetegséggel, a CVD-vel és kockázati tényezőikkel kapcsolatos tudatosság és ismeretek növelése az általános lakosság és a magas kockázatú csoportok körében európai szinten.
 • Az adatok minőségének, elérhetőségének, hozzáférhetőségének és használatának javítása, valamint a cukorbetegséggel és CVD-vel kapcsolatos népesség-alapú nyilvántartás javítása valamennyi részt vevő országban.
 • A bizonyítékokon alapuló CVD- és cukorbetegség-szűrési protokollok javítása és szabványosítása a lakossági szintű szűrés, a magas kockázatú betegek klinikai környezetben történő szűrése és a nem klinikai szűrés tekintetében valamennyi részt vevő országban.
 • A CVD-vel és a cukorbetegséggel kapcsolatos, bizonyítékokon alapuló betegellátás és szolgáltatási útvonalak javítása, megerősítése és egységesítése valamennyi részt vevő országban.
 • A CVD- és cukorbetegek bizonyítékokon alapuló önmenedzselésének javítása és szabványosítása valamennyi részt vevő országban.
 • A CVD-vel és cukorbetegséggel élők esélyegyenlőségének és munkaerő-piaci részvételének javítása valamennyi részt vevő országban.

Hosszú távú célkitűzések:

 • A nem fertőző betegségek okozta korai halálozás egyharmadával való csökkentése, a CVD-k és a cukorbetegség sajátosságaira összpontosítva, európai szintű megelőzés és kezelés révén.
 • A különböző népességcsoportok közötti egészségügyi egyenlőség javítása.
 • A nemzeti kapacitás, a vezetés, a kormányzás, a multi-szektorális fellépés és a partnerségek megerősítése a nem fertőző betegségek megelőzésére és ellenőrzésére adott országos válaszlépések felgyorsítása érdekében.
 • Az egészségügyi rendszerek megerősítése és orientálása a nem fertőző betegségek megelőzésének és ellenőrzésének, valamint a mögöttes társadalmi meghatározó tényezőknek az emberközpontú egészségügyi alapellátás és az általános egészségügyi lefedettség révén történő kezelése érdekében.
 • A magas minőségű adatokkal kapcsolatos nemzeti kapacitás előmozdítása és támogatása a nem fertőző betegségek tendenciáinak és meghatározó tényezőinek nyomon követése, valamint a megelőzésük és ellenőrzésük terén elért eredmények értékelése érdekében.

A JACARDI közös fellépés szeretné felülvizsgálni a nem fertőző betegségek területével kapcsolatos meglévő európai kezdeményezéseket, hogy kapcsolatot teremtsen a legfontosabb kezdeményezésekkel, különösen a folyamatban lévő, az egészséget meghatározó tényezőkkel foglalkozó közös fellépéssel és az EU4H-2022-PJ-11 felhívás keretében finanszírozott projektekkel.

A JACARDI az irányítási struktúrája a következő döntéshozó, tanácsadó és végrehajtó szerveket foglalja magában: Közgyűlés (GA), Végrehajtó Bizottság (EB), Tudományos Tanácsadó Bizottság (SAB) és az Érdekelt Felek Tanácsadó Bizottsága (StAB).

MUNKACSOMAGOK

A JACARDI együttes fellépés munkája 11 munkacsoportban valósul meg.

A közös fellépés tevékenységei 11 egymást kiegészítő és egymással összefüggő munkacsomagra (WP) oszlanak: Ebből egy innovatív munkacsomag a közös módszertani keret és az integratív megközelítés kidolgozására irányul, valamint 6 technikai munkacsomagban folyik majd a megvalósítás.

WP.1 Koordináció

WP.2 Terjesztés és kommunikáció

WP.3 Értékelés

WP.4 Fenntarthatóság

WP.5 Módszertani keret és integratív megközelítés annak garantálása érdekében, hogy a JA tevékenységei módszertanilag megalapozottak legyenek, közös célhoz igazodjanak, és a már létező releváns európai kezdeményezésekre építve jelentősen hozzájárulnak a nem fertőző betegségek kezelésének javításához.

Technikai munkacsoportok:

WP.6 Egészségügyi műveltség és növekvő tudatosság

WP.7 Adatok és nyilvántartások

WP.8: Szűrések

WP.9 Betegutak / Ellátási utak

WP.10 Önmenedzselés, beleértve a digitális eszközöket is

WP.11. Munkaerő-piaci részvétel mérése és foglalkoztatási lehetőségek (CVD és NCD-vel élő betegek esetében)

MAGYARORSZÁG RÉSZVÉTELE A PROJEKTBEN

Magyarországról a kezdeményezés képviseletét ellátó hatóság a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (GOKVI). A GOKVI a betegutak részterületek vezetéséért, valamint 2 pilot megvalósításáért felel, továbbá a projekt nemzetközi menedzsmentjét átfogóan támogató funkciót, azaz a kommunikációs és disszeminációs feladatokat koordinálja. Kapcsolt szervezetként az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) 2 pilot projektet valósít meg, ezen felül közreműködik a projekt szakmai eredményeinek fenntarthatóságát szolgáló tudománykommunikációs képzések szervezésében és kiértékelésében.

Hazai pilot projektek:

Országos Kórházi Főigazgatóság

Az OKFŐ egyik pilotja a cukorbetegségre, CVD-re és ezek kockázati tényezőire irányuló tagállami szűrési gyakorlatokat feltérképező munkacsoporthoz kötődik, amelynek célja, hogy adatokat szolgáltasson a tagállamokban folyó rendszeres lakossági és/vagy alkalmi szűrővizsgálatok jelenlegi állásáról, beleértve az alkalmazott módszereket, az új, nem klinikai környezetben történő szűréseket és kockázatértékelési eszközöket.

Az OKFŐ másik pilotja a betegellátási utak javítását, a prevenciót és az ellátás integrációjának előmozdítását célzó munkacsomag keretében páciensek személyre szabott betegellátási útjának tervezését és nyomon követését koordinálja kórházi háttér és háziorvosok bevonásával. A pilot célja, hogy a háziorvosi és a szakorvosi ellátás között egy olyan rendszer épüljön ki, amely fokozni képes a betegek részvételét a cukorbetegség kialakulását megelőző programokban, javítja az adatmegosztást a két ellátási szint között, és támogatja az egyidejűleg több betegséggel élők integrált ellátását.

Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

A GOKVI egyik pilotjának célja, hogy megkönnyítse az szív-és érrendszeri betegségekkel, valamint a kettes típusú cukorbetegséggel élők szűrésben való részvételét mobil (mozgó) szűrőegységeken történő ingyenes szűrővizsgálatokkal. A szűrővizsgálatok során személyre szabott, rövid életmód-tanácsadásra is sor kerül, valamint a pozitív szűrési eredménnyel rendelkezők számára kialakítják a digitális betegútszervezést. A mobil (mozgó) szűrő program a munkaképes korú és magas kockázatú lakosság körében történik frekventált helyszíneken, valamint Magyarország hátrányos helyzetű régióiban.

A GOKVI által megvalósuló másik pilot a betegutak javítását célozza a krónikus szívelégtelenségben szenvedő páciensek körében. Távmonitorozáson keresztül elemzi a betegadatokat, majd összehasonlítja a hagyományos nyomon követés- és gondozás eredményeit a digitális utógondozásban rejlő lehetőségekkel.


A JACARDI közös fellépést az Európai Unió EU4Health programja társfinanszírozza a 101126953 számú támogatási megállapodás (HaDEA) keretében.

JACARDI közös fellépés az Európai Unió ( EU4Health programja) társfinanszírozásával valósul meg. A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség (HADEA) véleményét. Így ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé.

A projekt weboldala: https://jacardi.eu/, https://www.linkedin.com/company/jacardi/

Sajtóközlemény
Press Release